A Member of

Out Affliates

Our Affiliates

Kunshan C&S Plastic Co.,Ltd.

เป็นฐานการผลิตของ Darin Group เราได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงของเกาหลี มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องจักรอัตโนมัติ และ มีทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ บริษัท ของเราได้รับการยอมรับ จากหลาย ๆ บริษัทอย่างกว้างขวางทั่วโลก