A Member of

CK Dispenser Co.,Ltd.

CK DISPENSER

นำเสนอคุณภาพสินค้าระดับมืออาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมเพื่อเพิ่มความสามารถในตลาด การแข่งขันปัจจุบันกับแนวคิดการดำเนินงานให้การให้ความสำคัญกับการดูแล ลูกค้าอย่างดีเยี่ยมรวมถึงขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพที่สมบูรณ์แบบของเรา ในทุกขั้นตอนซึ่งจะเป็นการสร้างศักยภาพและความเชื่อมันให้แก่ลูกค้า เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาคุณภาพ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ประวัติและความเป็นมา

- ก่อตั้งบริษัท CK DISPENSER CO., LTD ที่ประเทศไทย โดยบริษัท Darin Group (Korea) ร่วมทุนกับบริษัท M.S. Union

- โรงงานผ่านการตรวจรับรองคุณภาพโดยบริษัท Unilever Thailand

- CKD เริ่มผลิตและส่งสินค้าให้กับบริษัท Unilever Thailand

- CKD ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 and GMP Codex by BVQI

- CKD ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC

- CKD ได้รับการรับรองมาตรฐาน RS (Responsible Sourcing)

ข้อมูลบริษัท

: 42/23-24 หมู่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

: 6 พฤษภาคม 2554

: ไทย 51% เกาหลีใต้ 49%

: 24,000,000 บาท

: 60 คน

: โรงงานผลิต

: หัวปั๊มขนาด 1cc, 2cc และ 3.5cc