A Member of

Kunshan C&S

Kunshan C&S Plastic Co.,Ltd.

เป็นฐานการผลิตของ Darin Group เราได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงของเกาหลี มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องจักรอัตโนมัติ และ มีทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ บริษัท ของเราได้รับการยอมรับ จากหลาย ๆ บริษัทอย่างกว้างขวางทั่วโลก

คุณภาพคือสิ่งสำคัญของ บริษัท

การออกแบบแม่พิมพ์ใหม่และการค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ถือเป็นแนวทางการทำงานของเราเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ทั้งนี้เราจะดำเนินการตามแนวทางและเป้าหมายต่อไป ทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมของเราอุทิศตัวเองเพื่อนโยบายที่มุ่งเน้นลูกค้าเราเชื่อว่า “คุณภาพคือ
สิ่งสำคัญของ บริษัท” ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราสัญญาว่าเราจะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา